CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI

PHƯƠNG VINH

Viện Huyết học- Truyền Máu Trung Ương

Hạng mục: Nhà Dịch vụ- Khoa dinh Dưỡng

Địa Điểm: Đường Trần Thái Tông- Cầu giấy- Hà Nội

Thời gian thực hiện: Năm 2012

20130403_095813

20130415_091609

20130415_091615

20130415_093525

Bài liên quan