CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI

PHƯƠNG VINH

Bảng giá xây dựng

Bảng giá vật tư
1. CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 1.1 PHẦN XÂY DỰNG: Tính 100% diện tích xây dựng1.2 PHẦN MÁI TÔN, MÁI NGÓI VÀ SÂN (NẾU CÓ): Mái tôn của nhà đúc tính bằng ...
Xem thêm